Tuomaristo on valinnut viisi Digital Literature Hackathonissa luotua teoskonseptia jatkokehittelyyn

Digital Literature Hackathon -tapahtuma 16.-18. huhtikuuta 2021 täytti virtuaalisia tiloja luovalla ajattelulla. Tuomaristo on valinnut tapahtumassa esittelyistä yhdestätoista teoskonseptista viisi jatkokehittelyyn. Viisi toteutunutta teosta esitellään Digitaalisen kirjallisuuden yössä Cinema Orionissa, Helsingissä 19. elokuuta 2021, osana Runokuu-festivaalia. Digitaalisen kirjallisuuden hanke haluaa kiittää kaikkia Digital Literature Hackathon -tapahtumaan osallistuneita. Juryn lausunto ja päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan alla. Tuomaristoon kuuluvat runoilija ja digitaalisen kirjallisuuden tutkija Matti Kangaskoski, elokuvaohjaaja Mika Taanila sekä Aalto-yliopiston Aalto Studiosin tuottaja Hetta Huhtamäki.


Tuomaristo oli vaikuttunut Digital Literature Hackathonin konseptiesittelyjen teknisestä ja sisällöllisestä laajuudesta sekä lyhyessä ajassa tehtyjen projektiehdotelmien yksityiskohtaisuudesta. Monet suunnitelmat ehtivät idean tasolta myös konkreettisiin toteutussuunnitelmiin. Tuomaristo pani merkille myös konseptien laajan kirjon.

Lopullisissa valinnoissaan tuomaristo keskittyi ideoiden alkuperäisyyteen, digitaalisen ajattelun ja välineiden kiinnostavaan ja tulkintoja tuottavaan hyödyntämiseen, teosten vaikuttavuuteen, muodon ja sisällön yhteyteen sekä riskien ottamiseen. Tuomaristo kiittää lämpimästi kaikkia Hackathoniin osallistuneita.

Jatkokehittelyyn valitut viisi teosta ovat (satunnaisessa järjestyksessä):

Socially Awkward System

Socially Awkward System on pandemia-ajan sosiaalisesta eristäytymisestä ponnistava koneoppimista hyödyntävä sovellus, jossa kone opettelee sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikuttaa yleisön ja julkisen keskustelun kanssa. Se hyödyntää sekä yleisöltä saatuja audio-, video- ja teksti-impulsseja että internetistä louhittua materiaalia. Tuomaristo näki teoksen pitkälle viedyssä ajattelussa ja teknisessä konseptissa asianmukaista haurautta, epävarmuutta ja glitchin estetiikkaa, ja jäi innolla odottamaan jatkoa, erityisesti fyysiseen tilaan pystytettävää installaatiota.

Ryhmän jäsenet: Lauri Hei, Veera Jussila, Joonas Puuppo, Santeri Salmirinne, Marloes van Son

Mukavalla asialla (Telemarketeer)

Mukavalla asialla ottaa leikiteltäväkseen tunnistettavan ja jokapäiväisen tilanteen. Puhelinmyyntiä roolipelaava teoskonsepti avaa monia mahdollisuuksia dramaturgiselle jatkokehittelylle lyhyistä humoristisista terapiakokemuksista jopa viikkojen mittaiseen virtuaalisen puhelinmyyjän kanssa tutustumiseen. Teoksen lajityyppinä on tekijöiden sanoin ”casual roleplay with avantgarde twist”, ja se hyödyntää retoriikan keinoja voimaannuttaakseen puhelinmyynnin vastapuolta – vai tarjotakseen puhelinmyyjille yhä tehokkaampia suostuttelun keinoja? Tuomaristo koki teoksen idean inspiroivaksi ja avautuvaksi monipolkuiselle jatkokehittelylle.

Ryhmän jäsenet: Hilkka Haaga, Lea Kalenius, Miia Seppänen, Frida Maria Pessi

 <3

<3 eli sydän teki tuomaristoon vaikutuksen esittelyään myöten omalakisella otteellaan. Teos pakeni tuomariston tarkkoja määritelmiä ja aiheutti hedelmällistä, tulkintoja virtaavaa hämmennystä positiivisella megalomaniallaan, taiteellisella kekseliäisyydellään sekä vaaran ja riskinoton tunteellaan. Brutaali, kaunis, futuristinen projekti aikoo muuntaa internetin hälyn ja etenkin vihapuheen runoudeksi ja rakkaudeksi hyödyntämällä vihapuhesymbolien audiotiedostoiksi muunnettua raakadataa sekä louhittua runoutta monella kielellä. Tekijöiden osoittama tekninen osaaminen sekä metatasollekin menevä konseptiymmärrys loivat luottavaisuutta projektin jatkokehittelyn onnistumiselle. Tuomaristo hämmentyi ja hymyili tätä teosta puntaroidessaan.

Ryhmän jäsenet: Camilo Sanchez & Liisi Soroush

Railo

Railo, kuten monet esitellyt työt, tarttuu ajankohtaiseen teemaan, mutta käsittelee sitä ennalta arvaamattomalla tavalla. Teoksen pelimäisessä rakenteessa ilmastonmuutoksen kiihtyvyys rinnastuu lukijoiden tarkkaavaisuusjänteen lyhenemiseen; pelaajan on hypättävä jäälautalta toiselle runoja lukien ennen kuin jäälautta sulaa alta. Temaattisen rinnastuksen kautta hassut jäälautat ja kepeä pelimäisyys luovat syvyyttä muuten tuttua aihetta luotaavaan konseptiin. Lisäksi tuomaristo jäi siihen käsitykseen, ettei peliä voi lautalta toiselle hyppelemällä voittaa, vaan peli päättyy vääjäämättömään häviöön. Näin teos avautuu pohdinnalle ilmastonmuutosajattelun lyhyt- ja pitkäjänteisyydestä. Tuomaristo arvosti myös teoksen selainpohjaisuutta sen saavutettavuuden vuoksi sekä ryhmän teknis-taiteellisia valmiuksia toteuttaa konsepti hankkeen aikarajoissa.

 Ryhmän jäsenet: Tuukka Pasanen, Sanna Telkki-Kova, Riika Helle-Kotka, Timo Salo

Puhu minulle (Speak to me)

Puhu minulle rinnastaa koneen metsään sekä elonkirjon runonkirjoon kiinnostavalla tavalla. Teoksessa lukija-käyttäjä puhuu sovellukselle, joka oppii puheesta ja reagoi siihen sekä ohjeistaa lukijaa toimimaan. Teoksen vuorovaikutteinen runogeneraattori kasvattaa runopuukantaansa teoksen edetessä ja lukijoiden lisääntyessä, teos kasvaa siis kuin metsä. Sen konsepti avautuu monenlaisille tulkinnoille ihmisen ja koneen ja toisaalta ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta. Tuomaristo kiinnitti huomiota tekijäryhmän valmiuksiin toteuttaa teos sille valitulla alustalla.

Ryhmän jäsenet: J.P. Sipilä, Heidi Halonen, Kati-Annika Ansas, Maija Saksman